Przepływomierz wirowy

  • JEF-400 Series Vortex Folwmeter

    Folwometr wirowy serii JEF-400

    Przepływomierze Vortex serii JEF-400 oferują wiele korzyści w zakresie pomiaru przepływu, w tym łatwą instalację bez przewodów impulsowych, brak ruchomych części do konserwacji lub naprawy, mniejszy potencjał wycieku i szeroki zakres regulacji przepływu.Mierniki Vortex oferują również bardzo niskie zużycie energii, co pozwala na zastosowanie w odległych obszarach.

    Ponadto mierniki Vortex są wyjątkowe, ponieważ mogą pomieścić ciecze, gazy, parę i aplikacje korozyjne.Przepływomierze Vortex są również w stanie wytrzymać wysokie ciśnienia i temperatury procesowe.