Pojemnik na kondensat

  • Condensate Chambers & Seal Pots

    Komory kondensatu i zbiorniki uszczelniające

    Podstawowym zastosowaniem naczyń kondensacyjnych jest zwiększenie dokładności pomiaru przepływu w rurociągach parowych.Stanowią one interfejs między fazą parową a fazą skondensowaną w liniach impulsowych.Pojemniki na kondensat służą do zbierania i gromadzenia kondensatu i cząstek zewnętrznych.Komory kondensacyjne pomagają chronić delikatne instrumenty z mniejszymi otworami przed uszkodzeniem lub zatkaniem przez obce zanieczyszczenia.

  • Stainless Steel Pressure Gauge Siphon

    Syfon manometru ze stali nierdzewnej

    Syfony manometru służą do ochrony manometru przed działaniem gorących mediów ciśnieniowych, takich jak para wodna, a także do zmniejszania skutków gwałtownych skoków ciśnienia.Medium ciśnieniowe tworzy kondensat i jest gromadzone wewnątrz wężownicy lub części pigtailowej syfonu manometru.Kondensat zapobiega bezpośredniemu kontaktowi gorących mediów z przyrządem ciśnieniowym.Kiedy syfon jest instalowany po raz pierwszy, należy go napełnić wodą lub inną odpowiednią cieczą separującą.