Kolektory dystrybucji głowic powietrznych

  • Air Header Distribution Manifolds

    Kolektory dystrybucji głowic powietrznych

    Rozdzielacze rozdzielaczy powietrza serii JELOK są przeznaczone do dystrybucji powietrza ze sprężarki do siłowników przyrządów pneumatycznych, takich jak przepływomierze pary, regulatory ciśnienia i pozycjonery zaworów.Te kolektory są szeroko stosowane w przemysłowym przetwarzaniu chemicznym, przetwórstwie tworzyw sztucznych i przemyśle energetycznym i są zatwierdzone do zastosowań niskociśnieniowych do 1000 psi (połączenia na końcach gwintowanych).