Zawór zwrotny

  • JCV-100 High Pressure/Temperature Check Valve

    Zawór zwrotny wysokiego ciśnienia/temperatury JCV-100

    Każdy zawór zwrotny jest fabrycznie testowany pod kątem pękania i ponownego uszczelniania za pomocą detektora wycieku cieczy.Każdy zawór zwrotny jest cyklicznie wykonywany sześć razy przed badaniem.Każdy zawór jest testowany, aby zapewnić szczelność w ciągu 5 sekund przy odpowiednim ciśnieniu ponownego uszczelnienia.